Emergo Cycling & Tri Sports

TECHNIEKANALYSE

TECHNIEKANALYSES

TECHNIEK IS EEN BELANGRIJKE PIJLER IN ELK TRAININGSPLAN. EEN GOEDE TECHNIEK LEIDT TOT HOGERE SNELHEDEN, LAGER ENERGIEVERBRUIK EN VERMIJDT BLESSURES.

 

SAMEN MET SPORTLAB IN WADDINXVEEN BIEDEN WE ZWEMANALYSE EN LOOPANALYSE. EEN FIETSANALYSE KAN ZOWEL BIJ SPORTLAB ALS BIJ EMERGO PLAATSVINDEN.

 

HIERONDER LEES JE HOE WAT DEZE ANALYSES INHOUDEN EN HOE JE EEN AFSPRAAK HIERVOOR KUNT MAKEN.

BESCHRIJVING

TECHNIEK IS KEY. EEN GOEDE TECHNIEK LEIDT TOT VELE VOORDELEN. OM DEZE REDEN BESTEDEN WE VEEL AANDACHT AAN TECHNIEK IN DE TRAININGEN DIE WE GEVEN EN BIEDEN WE DE FACILITEITEN OM ZELF INZICHT TE KRIJGEN IN JE TECHNIEK.

 

JE HEBT NIET ALTIJD ZICHT OP HOE JE BEWEEGT. EEN VIDEO-ANALYSE HELPT JE OM DAT INZICHT TE KRIJGEN. SAMEN MET JE COACH ANALYSEER JE DE BEELDEN EN KRIJG JE TECHNIEKTIPS OM JE TECHNIEK VERDER TE VERFIJNEN. JE KUNT DE TECHNIEKTIPS METEEN TOEPASSEN TIJDENS DE VERDERE STAPPEN IN DE ANALYSE. BINNEN EEN UUR KAN JE GROTE SPRONGEN MAKEN EN KRIJG JE WAARDEVOLLE TIPS MEE NAAR HUIS.

WAT LEVERT HET JE OP?

EEN VIDEO-ANALYSE GEEFT JE INZICHT IN DE STAND VAN JE TECHNIEK. SAMEN MET DE SPECIALIST KAN JE BEELD VOOR BEELD BEKIJKEN WAAR EVENTUELE VERBETERINGEN MOGELIJK ZIJN. AAN DE HAND VAN DE TIPS EN OEFENINGEN KAN JE ER DIRECT MEE AAN DE SLAG EN KAN DE SPECIALIST MET JE MEEKIJKEN IN DE UITVOERING. HET LEVERT WAARDEVOLLE FEEDBACK OP, WAARMEE JE JE TECHNIEK NOG VERDER KUNT AANSCHERPEN.

 

JE GAAT NAAR HUIS MET EEN ANALYSERAPPORT EN MET TECHNIEKTIPS EN -OEFENINGEN, ZODAT JE STAPPEN BLIJFT ZETTEN. UITEINDELIJK GAAT EEN BETERE TECHNIEK JE HELPEN OM JE SNELHEID EN DUURVERMOGEN EEN BOOST TE GEVEN. OOK VERMIJD JE BLESSURES DOOR EEN BETERE TECHNIEK.

 

ALLE REDEN DUS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN EN MET JE TECHNIEK, MET ONDERSTEUNING VAN ONZE SPECIALISTEN, AAN DE SLAG TE GAAN!

PRIJS € 89,-

DE PRIJS IS INCLUSIEF HET ANALYSERAPPORT, DE BESPREKING VAN DE RESULTATEN, TOEPASSING VAN DE TECHNIEKTIPS TIJDENS DE SESSIE EN DE BEGELEIDING DOOR EEN SPECIALIST.

PRAKTISCHE ZAKEN

DE LOOP- EN ZWEMANALYSE VINDEN PLAATS BIJ SPORTLAB IN WADDINXVEEN. DE FIETSANALYSE KAN PLAATSVINDEN IN WADDINXVEEN OF PUTTERSHOEK.

 

MET DE BUTTON RESERVEER JE JOUW DATUM EN TIJD.